AEGEE-Praha

AEGEE-Praha je anténou (pobočkou) jedné z největších evropských interdisciplinárních organizací AEGEE.

AEGEE-Praha bylo založeno v roce 1991. Přestože již od té doby je naším útočištěm Vysoká škola ekonomická v Praze, kde se koná většina akcí, které pořádáme, naši členové mohou být z jakékoli univerzity nehledě na národnost či oborové zaměření. Díky členství v AEGEE-Praha se každý člen stává součástí sítě AEGEE a může se tak účastnit nejen lokálních setkání a akcí organizovaných v Praze, ale také nepřeberného množství mezinárodních eventů po celé Evropě!